Imię: Nieznane Nazwisko: Rawicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rawicki
  • w zarządzie szopu Hoffmana

  • przestępczość
  • Hirschberg - Gombińska, Stanisława, relacja 301-4068