Imię: Izrael Nazwisko: Rawet

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Rawet
  • Zam. Ciepła 14, biuralista. Starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 549]