Imię: Szlama Nazwisko: Rajtman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Rajtman
  • ok. 1936
  • zam. na punkcie Gęsia 4, na pocz. marca 42r. skierowany do szpitala z powodu ogólnego wyczerpania.

  • uchodźcy, dzieci
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]