Imię: Gołda Nazwisko: Rajtman

 • TAK
 • Kobieta
 • Gołda
 • Rajtman
 • 1929
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Sochaczewa, zmarła z głodu na punkcie Gęsia 4

 • uchodźcy, dzieci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]