Imię: Lejzor Nazwisko: Rajch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejzor
  • Rajch
  • ok. 1914
  • mieszkał na punkcie Dzika 3, na pocz. marca 42r. skierowany do szpitala z obrzękami głodowymi

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]