Imię: Janusz Nazwisko: Radziwiłł

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Janusz
  • Radziwiłł
  • "książe; przewodniczył Naczelnej Radzie Opiekuńczej, powołanej na początku 1941, reprezentując w niej stronę polską"

  • Polacy
  • 107