Imię: Mirla Nazwisko: Rachmil

  • TAK
  • Kobieta
  • Mirla
  • Rachmil
  • lat 16, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41, od 23-11-41 w szpitalu.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]