Imię: Naftali Nazwisko: Rabinowicz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Naftali
 • Rabinowicz
 • ok. 1904
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Łowicza, zmarł z głodu na punkcie Muranowska 16

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]