Imię: Jakub, Jakubek Nazwisko: Putermilch

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Jakub, Jakubek
 • Putermilch
 • 1942
 • 1985
 • Warszawa
 • Tel Aviv
 • Wychowywał się w rodzinie ortodoksyjnych Żydów. Rodzice mieli sklepik na Nowolipkach. Jakub był uczniem chederu, następnie ukończył szkołę zawodową. Jako członek Haszomer Hacair; wstąpił do ŻOBu w 1942. W powstaniu walczył na terenie szopów Toebbensa i Schultza w grupie Gordonii pod dowództwem Jakuba Fajgenblata. Getto opuścił kanałami 29 kwietnia. Walczył w partyzantce na Bugiem. Walczył w powstaniu warszawskim. Po powstaniu ukrywał się do wyzwolenia. W 1945 z żoną Maszą wyjechał do Palestyny.

 • działacze
 • 73,74,75,131,243