Imię: Salomon Nazwisko: Przedborski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Salomon
  • Przedborski
  • Policjant II rejonu SP -LIP. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 15]