Imię: Dawid Nazwisko: Prywin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Prywin
  • Zam. Leszno 73, kierownik fabryki wełny. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 537]