Imię: Mieczysław Nazwisko: Prużański (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Mieczysław , (2) Mieczysław
 • (1) Prużański , (2) Prużański
 • (2) 04-1943
 • (2) Wasrzawa
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  właściciel nieruchomości na Nalewkach, tamże mieszka, wysoki, siwawy, powyżej 45 lat, nosi okulary w rogowej oprawie. Zatrudniony w Sicherheitdienst.-sierp.41

  (2)

  Najprawdopodobniej został zabity przez powstańców.

  • (1, 2) kolaboracja
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • (1) [s., 535], (2) 67