Imię: Józef Nazwisko: Prosner

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Prosner
  • Brak informacji
  • Żyd
  • Mężczyzna lat 20-25. W czasie okupacji kupił fałszywe dokumenty wyprodukowane przez Zygmunta Mieczysława Sekułę.

  • administracyjne, pomoc