Imię: Nieznane Nazwisko: Poznański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Poznański
  • Wawelberczyk. Przewodzi Wydz. Bat. Pracy i Oświaty Zawodowej, inteligentny, uczciwy, ale dba o własne interesy, poglądów staroasymilatorskich.

  • Judenrat
  • 40r.???

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 50]