Imię: Berek Nazwisko: Polirsztok

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Berek
 • Polirsztok
 • ok. 1904
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Warszawy, zmarł z głodu na punkcie Gęsia 4.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]