Imię: Stanisław Nazwisko: Podwiński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Podwiński
  • jeden z zastępców Juliana Kulskiego, przewodniczącego Zarządu Miejskiego w czasie okupacji

  • Polacy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 199; 261