Imię: Chana Nazwisko: Pochodnia

  • TAK
  • Kobieta
  • Chana
  • Pochodnia
  • Prawdopodobnie złapana po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 16-12-41, skazana na śmierć. Lat 28.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]