Imię: Mordka Nazwisko: Płockier

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Mordka
 • Płockier
 • ok. 1896
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Warszawy, zmarł z głodu na punkcie Nalewki 35.

 • uchodźcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]