Imię: Mirka Nazwisko: Piżycówna

  • TAK
  • Kobieta
  • Mirka
  • Piżycówna
  • Autorka relacji, liczna rodzina, mieszka na Białej; pracuje u Schultza - warsztaty kuśnierskie

  • młodzież
  • Piżyc, Mirka; Relacja; W Archiwum Yad Vashem