Imię: Łazarz Nazwisko: Pizyc

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Łazarz
  • Pizyc
  • Lazar Piżyc
  • Podobwodowy, z-ca komisarza I Rejonu SP.-czerw.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 518,, 519,, AAN-27,, s.4,, 8]