Imię: Gerta Nazwisko: Pinkus

  • TAK
  • Kobieta
  • Gerta
  • Pinkus
  • ok. 1914
  • z Poznańskiego, zam. na punkcie Nowolipki 76, na pocz. marca 42r. skierowana do szpitala z powodu biegunki.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]