Imię: Nieznane Nazwisko: Pieczernik

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Pieczernik
  • Obwodowy, Komisarz I rejonu SP.-czerw.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 515]