Imię: Icchok Nazwisko: Piaskowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icchok
  • Piaskowski
  • Zam. Nowolipki 16. Z-ca kierownika V rewiru w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 514]