Imię: Joachim Nazwisko: Petsch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Joachim
  • Petsch
  • ppłk policji, ze specjalnymi pełnomocnictwami Kommandeura der Schutzpolizei

  • Niemcy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 186