Imię: Mikołaj Nazwisko: Perl

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mikołaj
  • Perl
  • lat 69. Dawniej handlowiec na kierowniczych stanowiskach, bezpośrednio przed wojną był już na utrzymaniu córki. Mieszkali na Natolińskiej, w getcie w sublokatorskim pokoju na Pańskiej 64 m 2. Żyją z wyprzedaży rzeczy. Prosi o umieszczenie w Domu Starców.

  • uchodźcy
  • Str. 120 – 121