Imię: Sz. Nazwisko: Pelman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sz.
  • Pelman
  • Mieszka przy Nowolipiu, lat ok. 30. Urzędnik Gminy, konfident gestapo na terenie Gminy.-stycz.41

  • kolaboracja, Judenrat
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 510]