Imię: Mojsze Nazwisko: Passensztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojsze
  • Passensztejn
  • Zam. Żelazna 80, bankowiec. Grupowy II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • autor relacji w ARing

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 508,, AAN-27,, s.15]