Imię: Abram Nazwisko: Pasamowik

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Pasamowik
  • lat 46, złapany po aryjskiej stronie, sądzony 28-11-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]