Imię: Paulina Nazwisko: Ozarnowicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Paulina
  • Ozarnowicz
  • listop. 41 (?)
  • Warszawa
  • Złapana po str. aryjskiej, zmarła w areszcie z wycieńczenia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]