Imię: Salomon Nazwisko: Orzedborski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Salomon
  • Orzedborski
  • Zam. Twarda 24, ekspedytor. Sekcyjny II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 506]