Imię: A. Nazwisko: Orłowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • A.
  • Orłowski
  • Długoletni dobry znajomy Korczaka: w lipcu 1942 r. polecił go jako dobrego pracownika fabryce metalowej przy ul. Leszno 71

  • Polacy
  • Korczak niemal nigdy nie wstawiał się za nikim, chyba, że był przekonany o jego zaletach i konieczności pomocy. Na temat protegowanego brak danych.

  • 95