Imię: Raca Nazwisko: Ordynan

 • TAK
 • Kobieta
 • Raca
 • Ordynan
 • ok. 1881
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Ze Strykowa, zmarła na punkcie śliska 28, wyniszczenie głodowe.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]