Imię: Nieznane Nazwisko: Olszewska

  • TAK
  • Kobieta
  • Olszewska
  • u niej mieszkała Leonia Nadelman wiosną 44. Pisywała do pisma kobiecych wrażenia z podróży

  • Polacy
  • bardzo piękna, wyglądała jak arystokratka hiszpańska, ale o umysłowości półinteligenckiej

  • 105