Imię: Nieznane Nazwisko: Ogródek

  • TAK
  • Kobieta
  • Ogródek
  • ok. 1892
  • lat 50, zam. Pawia 48. Jej mąż i troje dzieci zmarło na jej oczach z głodu, pozostała 1 konająca córka. Matka ucieka z domu, by nie patrzeć na jej konanie. Mieszka u siostry, która jest woźną w Gminie. Do wojny prowadziła z mężem pracownię wyrobów szmuklerskich.

  • opieka
  • brak daty

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 35]