Imię: Zelda Nazwisko: Ocap

  • TAK
  • Kobieta
  • Zelda
  • Ocap
  • Lat 32, złapana po aryjskiej stronie bez przepustki, sądzona 27-11-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]