Imię: [Tadeusz] Nazwisko: Obremski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • [Tadeusz]
 • Obremski
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • kosztowności, pieniądze
 • Syn producenta obuwia. Wyszedł z getta razem z Szymonem Rogozińskim i razem ukrywali się przez ok. 2 miesiące w Świdrze.
  Starsi państwo Obremscy prawdopodobnie w dużym stopniu finansowali ich wyjście z getta.

 • pomoc
 • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • We wspomnieniach Rogoziński nie podaje imienia Obremskiego.

 • s. 150