Imię: nieznane [kierownik placówki na Ogrodowej] Nazwisko: nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • nieznane [kierownik placówki na Ogrodowej]
  • nieznane
  • Brak informacji
  • Polak
  • Młody człowiek o poważnej twarzy. Kierował zespołem Polaków przychodzących do getta do pracy do warsztatu na Ogrodową. Wyprowadził z getta, ze swoją grupą, Jerzego Lando.

  • placówki, Polacy