Imię: Maria Nazwisko: nieznane

 • NIE
 • Kobieta
 • Maria
 • nieznane
 • Brak informacji
 • Spoza Warszawy
 • Kraków ul. nieznana
 • Żoliborz ul. nieznana
 • Żyd
 • dobry
 • w mieszkaniu
 • Jej prawdziwe nazwisko nieznane, polskie imię Maria. Pochodziła z Krakowa. Jej mąż był volksdeutchem. Dziecko zostało gdzieś umieszczone. W maju 1943 r. zamieszkała na Żoliborzu u inż. Barta.

 • powstanie warszawskie
 • pomoc lokalowa