Imię: Marion Nazwisko: Nysenholc

 • TAK
 • Kobieta
 • Marion
 • Nysenholc
 • ok. 1932
 • pocz. marca 42
 • Warszawa
 • Z Sochaczewa, zmarł z głodu na punkcie Żelazna 64.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]