Imię: Syma Nazwisko: Nyselewicz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Syma
 • Nyselewicz
 • ok. 1926
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • zam. na punkcie Gęsia 6, na pocz. marca 42r. skierowany do szpitala z powodu gruźlicy płuc, tam zmarł.

 • uchodźcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]