Imię: Perla Nazwisko: Nyrenberg

 • TAK
 • Kobieta
 • Perla
 • Nyrenberg
 • ok. 1934
 • pocz. marca 42r.
 • WArszawa
 • Z Warki, zmarla na punkcie Dzika 9

 • uchodźcy, dzieci
 • Ddokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]