Imię: Wiktor Nazwisko: Nuss

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wiktor
  • Nuss
  • 1943
  • Warszawa
  • Fotograf z Gdańska, dobrze znał niemiecki; prowadził z Niemcami rozliczne interesy, handlował z nimi złomem żelaznym, miał żonę i 2 dzieci; poruszał się po całej Warszawie bez opaski, zastrzelony na rogu Zamenhofa i Niskiej przez Franza Konrada

  • kolaboracja
  • Saloni, Juliusz; relacja 301-4996