Imię: Nieznane Nazwisko: Nusenowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Nusenowicz
  • Z-ca dowódcy 2 plutonu w Rejonie śmiała SP, grupowy w rejonie Gmina-lip. 41.

  • policja żydowska
  • czerwiec 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 500,, 501,, AAN-27,, s.8,, 11]