Imię: Henryk Nazwisko: Nowogródzki

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Henryk
 • Nowogródzki
 • Nowogrodzki
 • Adwokat, członek SP, podobwodowy w referacie Porządkowo- Dyscyplinarnym.
  18-04-41 kierował wraz z Wichlerem obławą do obozu pracy w domu Leszno 67.

 • policja żydowska
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [,, s., 495,, 497,, AAN-27,, s.4]