Imię: Stanisław Nazwisko: Nowak

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Stanisław
 • Nowak
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polak
 • Wieloletni przyjaciel Frochmana, męża Hanny z domu Kronsilber. Kiedy Hanna, jej siostra Alicja Haskerberg z synem i jej brat Mieczysław Kronsilber z córką, wyszli z getta, pomagał im po stronie aryjskiej.

 • wysiedlenie
 • pomoc
 • inna pomoc