Imię: Krystyna Nazwisko: Nowak

  • TAK
  • Kobieta
  • Krystyna
  • Nowak
  • Marczak
  • 1931-08-25
  • 1931-08-25
  • Urodzona jako Róża Aleksander. Córka krawców Saby z domu Flaster i Gabryela Aleksandra, zmarłego na tyfus w 1936 roku. Po wejściu Niemców do Łodzi, wyjeżdża do Krośniewic koło Kutna. W kwietniu 1940 roku zostaje wraz z krewnymi przesiedlona do krośniewickiego getta, z którego 28 lutego 1942 roku ucieka tuż przed jego likwidacją. Poszukując z matką bezpiecznego miejsca przedostaje się na teren Generalnej Guberni do getta w Piotrkowie. Tam matka poznaje Stanisława Januszewskiego, który namawia do wyjazdu do Warszawy i zamieszkania po \"aryjskiej stronie\". Po udanej podróży do Warszawy i zdobyciu dokumentów na polskie nazwiska zatrzymuje się u pani Morawskiej przy ulicy Warszawskiej 13. Po upadku Powstania Warszawskiego zostaje przewieziona do obozu w Pruszkowie, a następnie do wsi Odrowąż, gdzie pozostaje już do zakończenia wojny.

  • dzieci, ocaleni, robotnicy
  • Opracowano na podstawie tekstu autorstwa Krystyny Nowak; s. 101-102 (w:) Dzieci Holocaustu Mówią..., t.1