Imię: Edmund Nazwisko: Nieznany

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Edmund
 • Nieznany
 • Brak informacji
 • Spoza Warszawy
 • Polak
 • donos/denuncjacja, zabójstwo
 • Sympatia Karoliny Bakowskiej (Borman). Karolina poznała Edmunda w Zakrzówku. W obliczu nadchodzącego wysiedlenia Edmund pomógł rodzinie Ireny i Karoliny Bakowskich w znalezieniu kryjówki. Ukryły w gospodarstwie Sobolewskich.

 • wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • bez papierów aryjskich, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, poza Warszawą, znajomi
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [143;, 214;, 221;, 226]