Imię: Nieznani Polacy Nazwisko:

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Nieznani Polacy
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Polacy, którzy przyszli do mieszkania w którym ukrywała się Dorothy Adams (Danusia Czarny) z matką i zażądali od nich pieniędzy. Szukali pieniędzy w mieszkaniu ale nie znaleźli żadnych.

  • działania Polaków, szantaż, szmalcownictwo