Imię: Władek Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Władek
  • uczeń i pracownik JBD,korzysta z przekazanego mu przez JBD sprzętu fotograficznego i prowadzi zakład. W jego mieszkaniu zatrzymuje się JBD po wyjściu z getta we wrześniu 42

  • Polacy
  • 122