Imię: Wacek Nazwisko: Nieznane

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Wacek
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • inne
 • inne zagrożenie
 • Polski policjant. Pomagał Goldszwarcom. Zorganizował ich wyjście z getta i kryjówkę na strychu kamieniacy w której mieszkali przed wojną.

 • w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, policja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna